Az SVK Dental Kft. a pácienseinek nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban az álábbi garanciákat vállalja:

1. Garancia ideje:

– Fix pótlások esetén (korona, híd, betét, héj): 1 év.

– Kivehető pótlások esetén: részleges fogsor 1 év, teljes fogsor 1 év.

– Implantum beültetés esetén: 1 év.

– Fogtömés esetén: 1év.


Várható élettartam: 

Fontos megjegyezni, hogy rendelőnk igyekszik a modern fogászat minden eszközét alkalmazni, ezért az átadott rögzített fogpótlások várható élettartama ideális körülmények között 15-20 év, a kivehető pótlásoké 5-8 év, implantátumok esetén 15-30 év, a fogtöméseknél pedig 8-10 év. 


2. A garancia érvényesítésének két alapvető feltétele van: a megfelelő szájhigiénia, valamint az évente elvégzett rendszeres kontrollvizsgálat, melyet az SVK Dental Kft. végez.


3. Jótállási feltételek:

– A kezelés befejezése után a páciens, legalább egy szájhigiéniai utókezelést igénybe kell vegyen minden évben, illetve meg kell jelenjen az előírt éves kontrollvizsgálatokon. Követnie kell az ajánlott gondozási programot.

– A fogorvos által előírt utógondozás, kontrollvizsgálat és szájhigiéniai utasítások betartása.

– A páciens jó szájhigiéniája, a megfelelően tisztán tartott fogpótlás.

– A fogpótlás rendeltetésszerű használata, kizárólag fiziológiás rágóerőnek való kitétele,  amely nem vezet a fogmű túlterhelődéséhez. 

– A fogmű nincs kitéve külső eredetű fizikai behatásnak.

– Minden számla kiegyenlítésre került.


4. A Garancia nem terjed ki:
A garanciavállalás (jótállás) nem terjed ki az ideiglenes koronákra, ideiglenes kivehető fogpótlásokra, ideiglenes hídpótlásokra és minden egyébb fel nem sorolt ideiglenes konstrukcióra. Nem terjed ki továbbá a mély töméssel vagy koronával/híddal ellátott fogak későbbi gyökérkezelésére, a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkra, vagy a nem megfelelő szájhigiénia által okozott előre nem látható következményekre. A fogpótlás esetleges kényelmetlensége nem garanciális eset! A fogpótlások színbeli eltérése, a páciens színnel való elégedetlensége szintén nem garanciális eset. A kényelmi és esztétikai faktort a beteggel a fogpótlások bepróbálásánál van lehetőség módosítani, átcsinálni. A beragasztást követően a fogpótlást csak a pótlás teljes árának újbóli megfizetésével cseréljük, reklamációt nem fogadunk el! A garancia nem terjed ki tovább a sérülések, ütések okozta törésekre.

5. A garancia érvényét veszíti az alábbi esetekben:

– A páciens nem vesz részt az évenkénti ellenőrző vizsgálatokon, nem követi az előírt szájhigiéniai gondozási programot.

– A fogpótlás nincs megfelelően tisztán tartva, a beteg szájhigiéniája elhanyagolt.

– A fogpótlás nem rendeltetésszerű használata, a fiziológiás rágóerőnél nagyobb extrém erőbehatások, melyek a fogpótlás fokozott terheléséhez vezetnek.

–  Nem megfelelő táplálkozás és egyéb egészségkárosító szokások (pl erős dohányzás, drogok használata) miatt felmerülő  problémák.

–  A kivehető fogsor mechanikai sérülése, törés (pl. küzdősportok okán, leejtés okán, stb), vegyi anyagok (koncentrált alkohol, vegyszerek) okozta kémiai sérülések.

–  A rágóapparátus megbetegedése szisztémás- fertőző és daganatos betegségek, illetve  ezek kezelése miatt.

–  Balesetek, valamint ezek során történő sürgősségi beavatkozások következményei.

–  Pszichés és egyéb mentális betegségek miatti problémák.


6. További nem garanciás esetek:

–  A fogpótlás rendeltetésszerű, mindennapi használata következtében történő sérülésének, hibájának garanciaidőn túl történő bejelentése.

–  A fog a korábbi kezelések (tömés, koronapreparáció, stb.) következtében szorul gyökérkezelésre.

–  A fogak gyökérkezelése során fellépő szövődményekre és annak következményeire (a fog eltávolítása szükséges).

–  Gyökérkezelt fogak várható élettartamára nem tudunk garanciát vállalni és a kezelés esetleges sikertelensége nem előrelátható.

–  Más fogorvosi rendelőben történt beavatkozások az összes garancia elvesztését eredményezik.


7. Reklamáció:

Megrendelő esetleges minőségi kifogását a jótállási időn belül kérjük az észlelést követően, haladéktalanul és írásban közölni a Szolgáltatóval a székhely szerinti címre: 8000 Székesfehérvár, Gerle u. 7. fsz. 1. 

Kérjük, értesítse közvetlenül a Rendelőt a +36-30-477-6601 telefonszámon.

Megrendelő a kifogás kivizsgálása érdekében köteles ellenőrző vizsgálaton megjelenni, a kifogásolt fogművet a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani, és a reklamációval kapcsolatos minden információt és adatot megadni. Felek a vizsgálatról jegyzőkönyvet vesznek fel.

Amennyiben a Megrendelő minőségi kifogása alapos, a Szolgáltató a kifogásolt munka megvizsgálásától számított 3 munkanapon belül köteles arról nyilatkozni, hogy további 14 munkanapon belül eleget tud-e tenni a Megrendelő által jogszerűen érvényesített kijavítási, pótlási igénynek.

Ha a 4. pontban részletezett okokra tekintettel a Szolgáltató a jótállási kötelezettsége alól mentesül, vagy a kifogásolt fogmű elvesztésére/egyéb okokra (pl. a reklamáció késedelmes előterjesztésére) visszavezethetően a kifogást nem lehet kivizsgálni, a Szolgáltató reklamációt nem fogad el.


Az SVK Dental Kft. bármilyen nemű fogászati munkával kapcsolatos pénzvisszafizetési követelést, amennyiben bebizonyosodik a munka tényleges hibája a garanciális feltételek alapján, maximum 60%ban térít vissza a fogpótlások megsemmisítése, szájból való eltávolítása után!

Megrendelő, vagy a Megrendelő törvényes képviselője a kezelési terv elkezdésével elismeri, hogy jelen garanciális feltételek rendelkezéseit megismerte és elfogadta.